1
2
3

4OBSERVERA ANGÅENDE ”BLANDADE MASSOR”

Vid tippning: Om Hans Andersson Entreprenad bedömer att er last är ”blandade massor” av varukoden 10103/10106 kommer detta debiteras därefter. Välj Ja eller Nej nedan om ni vill att vi kontaktar er för bedömning av massorna innan er bil tippar.

5

Klicka i kryssrutorna och bifoga efterfrågade filer.

6

Observera att den som signerar denna blankett intygar att ovan angiven information är sanningsenlig samt är införstådd med de bestämmelser som gäller för att lämna avfall vid de anläggningar som drivs av Hans Andersson Entreprenad AB. Se hemsidan: hansanderssonentreprenad.se för mer utförlig beskrivning av gällande bestämmelser.